Foto på Bo
In English
Blog
Länk till bok
Filosofi
Maila Bo

HEJ!

Mitt namn är Bo Hejlskov Elvén. Jag är leg. psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

Målgruppen är pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd. Dessutom har jag lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med kriminellt beteende.

Utgångspunkten för mina metoder är neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas Low Arousal Approach eller lågaffektiv pedagogik.

De beteenden jag jobbar med är utåtriktat beteende som våld, bett och skadegörelse samt självskadande beteende. Dessutom kan mina metoder användas i samband med glåpord, vägran och andra lättare problemskapande beteenden och inte minst med barn som bråkar. Metoderna tar utgångspunkt i hur vi hanterar barn, ungdomar och vuxna med beteendeproblem i vardagen, inte i beteendet i sig.

Introduktion till metoderna finns här på webplatsen, både direkt i text samt i länkar till artiklar och i bloggen. Dessutom har jag beskrivit metoderna i detalj i mina böcker.

Korta filmklipp finns på svenska från Nyhetsmorgon på TV4, från Stora Psykologprisetgalan med en introduktion till lågaffektivt bemötande och på danska på Beskæftigelsesministeriets konference om forebyggelse af vold på arbejdet, januari 2014. Dessutom kan du se ett föredrag om skolan från Almedalsveckan 2014.

Nyheter: Nya böcker: Aktuella intervjuer och debattartiklar Öppna föreläsningar 2016: Det blir fler öppna föreläsningar, så kolla denna sida ibland. Jag lägger upp datum så fort det är på plats.

Det finns just nu inga bokningsbara tider kvar i almanackan för 2015 och 2016. Jag bokar inte 2017 än eftersom jag får många förfrågningar och gärna vill prioritera i dem, men maila gärna förfrågningar, då läggs de på hög och sedan bokar jag 2017 under sommaren 2016.