Foto på Bo
In English
Blog
Länk till bok
Filosofi
Maila Bo

HEJ!

Mitt namn är Bo Hejlskov Elvén. Jag är leg. psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

Målgruppen är pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd. Dessutom har jag lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med kriminellt beteende.

Utgångspunkten för mina metoder är neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas Low Arousal Approach eller lågaffektivt bemötande.

De beteenden jag jobbar med är utåtriktat beteende som våld, bett och skadegörelse samt självskadande beteende. Dessutom kan mina metoder användas i samband med glåpord, vägran och andra lättare problemskapande beteenden och inte minst med barn som bråkar. Metoderna tar utgångspunkt i hur vi hanterar barn, ungdomar och vuxna med beteendeproblem i vardagen, inte i beteendet i sig.

Introduktion till metoderna finns här på webplatsen, både direkt i text samt i länkar till artiklar och i bloggen. Du kan även se korta filmklipp som presenterar mig och mina metoder i denna YouTube-spellista och detta klipp från Godmorgon Sverige. Dessutom kan du såklart läsa allt om metoderna i mina böcker.

Nyheter: Nya böcker: Aktuella intervjuer Öppna föreläsningar 2016: Det blir fler öppna föreläsningar, så kolla denna sida ibland. Jag lägger upp datum så fort det är på plats.

Det finns just nu inga bokningsbara tider kvar i almanackan för 2016 och 2017. Mina bokningar för 2017 mailas ut i veckan. Jag bokar inte 2018 än eftersom jag får många förfrågningar och gärna vill prioritera i dem, men maila gärna förfrågningar, då läggs de på hög och sedan bokar jag 2018 under hösten 2017. Låt gärna bli att skicka förhoppningsfulla förfrågningar för 2016 och 2017, det finns ingen möjlighet och jag får väldigt många mails och kan inte svara på allt.